Frigo Bear

Veliki rashladni sistemi

Donja Trepča b.b.

32215 Donja Trepča

+381 (0) 66 333 190

bestfrigomv@gmail.com

Srb


Laktofriz

Laktofriz je napravljen od kvalitetnog prehrambenog prohroma.U sebi sadrži mešač tečnosti i baždarenu mernu letvu. Ispusna ventil slavina se nalazi ispod nivoa bazena tako da se mleko lako prazni. Proizvod ima dekleraciju o kvalitetu izdatu od Fakulteta tehničkih nauka u Čačku.Garancija je godinu dana.

Zapremina laktofriza:

  • 100L
  • 150L
  • 200L
  • 250L
  • 300L
  • 350L
  • 400L
  • 500L

Galerija

Laktofriz
Laktofriz
Laktofriz
Laktofriz
Laktofriz
Laktofriz
Laktofriz
laktofriz
Laktofriz
Laktofriz
Laktofriz
Laktofriz
Laktofriz
Laktofriz
Laktofriz
Laktofriz
Laktofriz
Laktofriz
Laktofriz
Laktofriz
Laktofriz
Laktofriz
Laktofriz
Laktofriz
laktofriz
laktofriz
laktofriz
laktofriz
laktofriz
laktofriz
laktofriz
laktofriz
laktofriz
laktofriz
laktofriz